Poradíme a pomůžeme v oblasti:

  • Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem (před rozvodem rodičů, styk s dítětem, výživné, …).
  • Výchovné a sociální problémy dětí a mládeže (lhaní, záškoláctví, útěky z domova, šikana, drobné krádeže, …).
  • Zanedbávané, zneužívané a týrané dítě (nedostatečná výživa, zanedbání zdravotní péče, ponechání dítěte bez dozoru, nadměrné bití, zneužívání dítěte v jakékoli formě, …).
  • Náhradní rodinná péče (adopce a pěstounská péče).
  • Domácí násilí v rodině (dítě přítomné fyzickému či psychickému násilí např. mezi rodiči).
  • Právní jednání učiněné za nezletilé dítě (výpověď ze stavebního spoření, dědictví,).

 

Pokud se jedná o pomoc  dětem a rodičům  ve vztahu k zahraničí upravuje ji Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který je zřízen na základě § 3 zákona číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán s celostátní působností specializovaný pro ochranu dětí ve věcech s přeshraničním prvkem.

 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno

Úřad  vykonává :

  1.  Vymáhání výživného z ciziny a do ciziny.
  2.  Mezinárodní osvojení.
  3.  Řešení protiprávního přemístění nebo zadržení dětí (tzv. mezinárodní      únosy dětí ).
  4.  Ochrana nezletilým osobám.