Poradíme a pomůžeme v oblasti:

  • Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem (před rozvodem rodičů, styk s dítětem, výživné, …).
  • Výchovné a sociální problémy dětí a mládeže (lhaní, záškoláctví, útěky z domova, šikana, drobné krádeže, …).
  • Zanedbávané, zneužívané a týrané dítě (nedostatečná výživa, zanedbání zdravotní péče, ponechání dítěte bez dozoru, nadměrné bití, zneužívání dítěte v jakékoli formě, …).
  • Náhradní rodinná péče (adopce a pěstounská péče).
  • Domácí násilí v rodině (dítě přítomné fyzickému či psychickému násilí např. mezi rodiči).
  • Právní jednání učiněné za nezletilé dítě (výpověď ze stavebního spoření, dědictví,).

 PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRO DĚTI A JEJICH RODINY V ORP MORAVSKÝ KRUMLOV

 

Kde hledat pomoc?

Sociálně nežádoucí jevy a služby nebo odborná pracoviště, které se problematikou zabývají

 

Jak se v přehledu orientovat?

Z výčtu nežádoucích jevů níže si zvolte jev, který potřebujete nebo chcete řešit. Vedle každého jevu je vepsané odborné pracoviště, které vám s řešením daného jevu může pomoci. Na další straně naleznete kontakty na pracoviště, které jste si vybrali (pracoviště jsou označeny barevně pro snazší orientaci v adresáři).

Nežádoucí jev, který chci řešit

Odborné pracoviště, které daný jev řeší

Agresivní chování, vandalismus

SVP Mor. KrumlovPPP Znojmo

Antisociální chování (majetková a násilná trestná činnost, vandalismus)

SVP Mor. KrumlovPPP Znojmo

Deprese

Modrá linka, z.s. Brno, Centrum krizové péče, Brno

Emoční nestabilita

Modrá linka z.s., Brno, SVP Mor. KrumlovPPP Znojmo, Spondea Brno

Experimenty s drogami, nikotinismus, alkoholismus, gamblerství, závislost na moderních technologiích

K - Centrum Noe TřebíčSVP Mor. Krumlov

Krize v rodině (úmrtí v rodině, nemoc rodiče, životní ztráty)

Modrá linka, z.s. Brno, Spondea BrnoPPP Znojmo (v případě dopadu na školní výkony)

Lhaní

Modrá linka, z.s. Brno, SVP Mor. KrumlovPPP Znojmo

Nerespektování autorit

Modrá linka, z.s. Brno, SVP Mor. KrumlovSpondea Brno

Násilí v rodině (domácí násilí, týrané, zneužívané, zanedbávané dítě)

Modrá linka, z.s. Brno, Spondea Brno

Nedostatečná podpora v procesu vzdělávání

DCH Brno – OCH Znojmo – rodinný soc. asistentModrá linka, z.s., Brno, PPP Znojmo

Oběti trestných činů

BKB Brno, Modrá linka, z.s.Brno, Spondea Brno

Pokus o sebevraždu

Centrum krizové péče Brno, Modrá linka z.s. Brno, Spondea Brno

Poruchy chování (agresivní, asociální, vzdorovité chování)

SVP Mor. KrumlovPPP Znojmo

Poruchy příjmu potravy

Anabell Brno

Psychosomatické potíže

Modrá linka, z.s. Brno, Spondea Brno, PPP Znojmo

Rodinné problémy (rozvodová, porozvodová situace, rozpad rodiny)

Modrá linka, z.s. BrnoSpondea Brno

Rizikové sexuální chování (prostituce)

Modrá linka, z.s. Brno, SVP Mor. Krumlov, Spondea BrnoPPP Znojmo

Sebepoškozování

Modrá linka, z.s. Brno, SVP Mor. KrumlovSpondea Brno

Specifické vzdělávací potřeby

PPP Znojmo

Šikana, kyberšikana

SVP Mor. Krumlov, Modrá linka, z.s. Brno,  Spondea Brno,

Školní neúspěšnost

 PPP Znojmo, Modrá linka, z.s. Brno,  Spondea Brno

Úzkost

Modrá linka, z.s. Brno, Spondea Brno

Útěky dětí a mladistvých z domova

SVP Mor. Krumlov, Modrá linka, z.s., Brno,  Spondea

Vztahové problémy

Spondea BrnoSVP Mor. KrumlovPPP Znojmo

Záškoláctví

SVP Mor. Krumlov, Modrá linka, z.s., Brno

Závislostní chování

K – Centrum Noe Třebíč

 

Kde hledat pomoc - adresář sociálních služeb a odborných pracovišť:

 

Středisko výchovné péče (SVP Mor. Krumlov)
Kontakty: 778 703 250; 778 703 249; 778 703 248         
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: svp-mk-zn.webnode.cz

 

Modrá linka, z.s., (Modrá linka, z.s., Brno)

Kontakty Linka důvěry:  608 902 410; 731 197 477

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: https://www.modralinka.cz

 

Spondea o.p.s. (Spondea Brno)
Kontakt: 608 118 088, 541 235 511,
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.spondea.cz
Pokud chcete využít poradenství v oblasti domácího násilí, které je poskytováno všem osobám bez ohledu na věk či pohlaví, volejte na číslo 739 078 078.

DCH, OCH Třebíč, K – Centrum Noe (K - Centrum Noe Třebíč)
tel.: 568 840 688, 776 158 48
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/k-centrum-noe-trebic/
Výměna injekčního materiálu, informace o bezpečnějším užívání drog, o zdravotních rizicích, infekčních onemocněních HIV, AIDS, testování na HIV, žloutenku.
- poradenství, psychoterapie závislostí.

 

Centrum Anabell  - Kontaktní centrum Anabell (Anabell Brno)     
tel.: 724 824 619, Tel.: 542 214 014
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: https://www.anabell.cz

 

Bílý kruh bezpečí (BKB Brno)
tel.: 541 218 122; 732 842 664
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: https://www.bkb.cz/o-nas/poslani-a-cinnost/

 

Pedagogicko- psychologická poradna (PPP Znojmo)
tel.: 515 260 077
email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.https://www.ppp-znojmo.cz/sluzby.html

 

 

Pokud se jedná o pomoc  dětem a rodičům  ve vztahu k zahraničí upravuje ji Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který je zřízen na základě § 3 zákona číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán s celostátní působností specializovaný pro ochranu dětí ve věcech s přeshraničním prvkem.


Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno

tel.: 542 215 522

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: https://www.umpod.cz

 


Úřad  vykonává :

  1.  Vymáhání výživného z ciziny a do ciziny.
  2.  Mezinárodní osvojení.
  3.  Řešení protiprávního přemístění nebo zadržení dětí (tzv. mezinárodní únosy dětí).
  4.  Ochrana nezletilým osobám.