Poradíme a pomůžeme v oblasti:

  • Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem (před rozvodem rodičů, styk s dítětem, výživné, …).
  • Výchovné a sociální problémy dětí a mládeže (lhaní, záškoláctví, útěky z domova, šikana, drobné krádeže, …).
  • Zanedbávané, zneužívané a týrané dítě (nedostatečná výživa, zanedbání zdravotní péče, ponechání dítěte bez dozoru, nadměrné bití, zneužívání dítěte v jakékoli formě, …).
  • Náhradní rodinná péče (adopce a pěstounská péče).
  • Domácí násilí v rodině (dítě přítomné fyzickému či psychickému násilí např. mezi rodiči).
  • Právní jednání učiněné za nezletilé dítě (výpověď ze stavebního spoření, dědictví,).

 PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRO DĚTI A JEJICH RODINY V ORP MORAVSKÝ KRUMLOV

 

Kde hledat pomoc?

Sociálně nežádoucí jevy a služby nebo odborná pracoviště, které se problematikou zabývají

 

Jak se v přehledu orientovat?

 Z výčtu nežádoucích jevů níže si zvolte jev, který potřebujete nebo chcete řešit. Vedle každého jevu je vepsané odborné pracoviště, které vám s řešením daného jevu může pomoci. Na další straně naleznete kontakty na pracoviště, které jste si vybrali (pracoviště jsou označeny barevně pro snazší orientaci v adresáři).

Nežádoucí jev, který chci řešit

Odborné pracoviště, které daný jev řeší

Agresivní chování, vandalismus

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Antisociální chování (majetková a násilná trestná činnost, vandalismus)

SVP, PPP Znojmo

Deprese

Spondea, SVP (uvolnění napětí), PPP Znojmo

Emoční nestabilita

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Experimenty s drogami, nikotinismus, alkoholismus, gamblerství, závislost na moderních technologiích

Ing. Mgr. Ivo Vítek, SVP, PPP Znojmo

Krize v rodině (úmrtí v rodině, nemoc rodiče, životní ztráty)

Spondea, SVP, PPP Znojmo (v případě dopadu na školní výkony)

Lhaní

Spondea,SVP, PPP Znojmo

Nerespektování autorit

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Násilí v rodině (domácí násilí, týrané, zneužívané, zanedbávané dítě)

Spondea, PPP Znojmo

Nedostatečná podpora v procesu vzdělávání

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Oběti trestných činů

BKB

Pokus o sebevraždu

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Poruchy chování (agresivní, asociální, vzdorovité chování)

SVP, PPP Znojmo

Poruchy příjmu potravy

Anabell, PPP Znojmo

Psychosomatické potíže

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Rodinné problémy (rozvodová, porozvodová situace, rozpad rodiny)

Spondea, SVP (v případě dopadu na školní výkony)

Rizikové sexuální chování (prostituce)

SVP, PPP Znojmo

Sebepoškozování

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Specifické vzdělávací potřeby

PPP Znojmo

Syndrom zneužívaného a týraného dítěte

Spondea

Šikana, kyberšikana

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Školní neúspěšnost

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Úzkost

Spondea SVP, PPP Znojmo

Útěky dětí a mladistvých z domova

Spondea, SVP

Vztahové problémy

Spondea, SVP, PPP Znojmo

Záškoláctví

SVP, PPP Znojmo

Závislostní chování

Ing. Mgr. Ivo Vítek

Kde hledat pomoc - adresář sociálních služeb a odborných pracovišť

Středisko výchovné péče (SVP)
Kontakty: Vedoucí střediska, speciální pedagog: Mgr. Pavel Psota 778 703 250
Psycholog: Mgr. Miroslav Lipták      778 703 249             
                   Mgr. Michaela Macová  778 703 248             
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: svp-mk-zn.webnode.cz

Spondea o.p.s. (Spondea)
Poliklinika APEX, Znojemská 235, Moravský Krumlov, každou lichou středu v měsíci.
Kontakt: 608 118 088, 541 235 511,
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
https://www.spondea.cz/kdo-jsme/nase-poslani/
Pokud chcete využít poradenství v oblasti domácího násilí, které je poskytováno všem osobám bez ohledu na věk či pohlaví, volejte na číslo 739 078 078.

K-centrum Noe Třebíč
tel.: 568 840 688, 776 158 48
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/k-centrum-noe-trebic/
Výměna injekčního materiálu, informace o bezpečnějším užívání drog, o zdravotních rizicích, infekčních onemocněních HIV, AIDS, testování na HIV, žloutenku.
Ing. Mgr. Ivo Vítek, tel.:739 389 230
- poradenství, psychoterapie závislostí.

Centrum Anabell   (Anabell)     
Masarykova 506/37, Brno, 602 00
Mobil: 724 824 619, Tel.: 542 214 014
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.facebook.com/centrum.anabell

Bílý kruh bezpečí (BKB)
Slovinská 41, Brno – Královo Pole, 612 00
Tel.: 541218122, 732842664
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.bkb.cz/o-nas/poslani-a-cinnost/

Pedagogicko- psychologická poradna (PPP Znojmo)
Jana Palacha6, Znojmo, 669 02'
tel.: 515 260 077
email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., https://www.ppp-znojmo.cz/sluzby.html

Tento materiál zpracovala lokální síťařka obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ pro potřeby aktérů sítě služeb pro ohrožené děti (sociálních pracovníků, učitelů, pediatrů a dalších) a jejich klientů – rodin s dětmi.

Uvedené informace se vztahují k datu 16. 5. 2018.

 

Pokud se jedná o pomoc  dětem a rodičům  ve vztahu k zahraničí upravuje ji Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který je zřízen na základě § 3 zákona číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán s celostátní působností specializovaný pro ochranu dětí ve věcech s přeshraničním prvkem.

 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno

Úřad  vykonává :

  1.  Vymáhání výživného z ciziny a do ciziny.
  2.  Mezinárodní osvojení.
  3.  Řešení protiprávního přemístění nebo zadržení dětí (tzv. mezinárodní      únosy dětí ).
  4.  Ochrana nezletilým osobám.