Podpora standardizace OSPOD Moravský Krumlov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/CZ.00082

Zahájení realizace projektu: 01.02.2014

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.06.2015

Město Moravský Krumlov realizuje od počátku měsíce února 2014 projekt Podpora standardizace OSPOD. Cílem projektu je systémová a komplexní podpora OSPOD Moravský Krumlov v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Aplikací klíčových aktivit projektu dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu Moravský Krumlov. Týmem OSPOD v součinnosti s vedením MěÚ Moravský Krumlov byly identifikovány priority v zavádění standardů kvality:

  • personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí (1 nově vytvořená pracovní pozice sociálního pracovníka)
  • profesní rozvoj zaměstnanců (vzdělávání, supervize, nákup odborné literatura)
  • systém odborné spolupráce v multidisciplinárních týmech (workshopy a tvorba metodiky)
  • materiální vybavení pro výkon sociálně-právní ochrany ve vazbě na nástup sociálního pracovníka na nově vytvořené pracovní místo
  • vybavení místnosti pro jednání s klienty OSPOD
  • webový portál – informovanost o sociálně-právní ochraně dětí prostřednictvím inovovaného webového portálu
  • tvorba metodiky ve vazbě na standardy kvality pro výkon SPO

Cílem projektu je naplnění stanovených priorit.

V rámci projektu se uskutečnily již dva workshopy, 1. workshop na téma Zefektivnění multidisciplinární spolupráce při detekci ohroženého dítěte a II. workshop na téma Setkání pracovníků OSPOD se zástupci obcí ORP Moravský Krumlov. Cílem workshopů bylo nastavení spolupráce do budoucna. Třetí workshop je plánován na přelom dubna a května.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR a státního rozpočtu ČR.