INFORMACE PRO DĚTI

Pracovníci SPO MěÚ Moravský Krumlov pomáhají a chrání práva všech dětí, které žijí v jeho správním obvodu.

Můžeme ti pomoci:

 • když máš nějaké problémy ve škole (prospěch, neshody ve třídě, šikana, …),
 • když se tvoji rodiče hádají nebo se rozvádí a ty nevíš, co s tím,
 • když máš problémy doma (nemáš pro sebe zázemí, dost jídla, tepla, oblečení, …),
 • když jsi doma nebo svým okolím nevhodně trestán, někdo se k tobě špatně chová,
 • když si v rodině s někým nerozumíš a utíkáš z domu,
 • když užíváš drogy, alkohol a chtěl bys přestat, atd.

Pomůžeme ti bezplatně.

Máš právo obrátit se na pracovníky OSPOD bez vědomí a přítomnosti rodičů.

Každé dítě má přirozené právo na život.

Každé dítě má právo znát své rodiče a má právo na jejich péči.

Dítě nemůže být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže je soudním rozhodnutím v příslušném řízení určeno, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte.

Dítě oddělené od jednoho nebo obou rodičů má právo udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.

Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo tyto názory svobodně vyjadřovat a to ve všech záležitostech, které se jej dotýkají.

Dítě má právo na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání.

Dítě má právo na ochranu před zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy je v péči jednoho nebo obou rodičů.

Dítě dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí má právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem. Stát zabezpečí dítěti náhradní péči.

Adresa, na které nás najdeš:

nám. Klášterní 125

Moravský Krumlov

672 01

Jsme ve II. patře!

Zastihneš nás:

Pondělí, středa  7.00 – 17.00

Úterý, čtvrtek, pátek 6.30 – 14.00

PRACOVNÍCI, KTEŘÍ TI MOHOU PORADIT A POMOCI:

 • Bc. MARIE BARTOŠKOVÁ - vedoucí odboru sociálních věcí
  kurátor pro děti a mládež, problematika syndromu CAN

          Tel.: 515 300 717

          E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Mgr. LENKA DENKOVÁ - terénní sociální práce, náhradní rodinná péče

          Tel.: 515 300 774

          E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • JANA NOVÁKOVÁ, DiS.- terénní sociální práce

          Tel.: 515 300 716

          E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • LUCIE ŠINDELKA, DiS.- terénní sociální pracovník, specialista na domácí násilí

          Tel.: 515 300 778

          E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Bc. LIBOR SOUKAL - terénní sociální pracovník

           Tel.: 515 300 757

           E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


NEBOJ SE PŘIJÍT A POŽÁDAT O POMOC!