OSPOD realizuje výchovně rekreační tábor pro děti (dále jen tábor). Tábor je realizován na základě § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Tábor je zkoncipován pro dvacet dětí, které mají trvalý pobyt ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Městského úřadu Moravský Krumlov a jsou vedeny v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se tedy zejména o děti ohrožené. Především jsou vybírány děti, které by mohly patřit – nebo již patří do rizikové skupiny obyvatel (vlivem sociální situací rodiny, děti s poruchami chování, nezletilí pachatelé činů jinak trestných apod.). Věková skupina dětí bývá přizpůsobena aktuální situaci ve správním obvodu v danou dobu.

Účelem pobytu je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických návyků.